221 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen

 

 

Reise innenfor skolesektoren

Reise til og fra skolene for elever, er å anse som nødvendig reise. Dette gjelder også når du må krysse kommunegrensene.

Noen vil oppleve at kommuneoverlege/smittevernlege i den kommunen skolen ligger, gir andre anbefalinger for elever i videregående skole. Da skal de anbefalingene følges.

Idrettsaktiviteter og andre aktiviteter

Enebakk kommune oppfordrer voksne og barn til å ikke oppsøke andre kommuner for å delta i organisert idrett eller lignende, så lenge det er stengt for dette i Enebakk kommune.

Mvh Enebakk kommune