Det er per i dag stadig 49 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Altså er det ingen økning i antall smittede siden forrige fredag.

Det er 28 personer som nå er friskmeldt, opplyser smittevernlege Lars-Erik Fikke.

– Fortsatt er seks personer i isolasjon med påvist smitte på Kopås sykehjem avdeling Eiketunet. I løpet av uka vil det bli foretatt testing for å forhåpentligvis kunne friskmelde avdelingen, sier Fikke.

– Karantenen er opphevet på avdeling Roligheta og Lerketoppen på Kopås etter at alle beboere har testet negativt, sier han.

Til sammen har det vært fem dødsfall ved Kopås sykehjem.

Søknader om gjenopptak av ulike typer aktivitet

Enebakk kommune har mottatt flere søknader fra klubber, foreninger og forbund som ønsker å gjenoppta aktivitet i begrensede former, i tråd med smittevernreglene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Søknad om å gjenoppta aktivitet må inneholde plan og beskrivelse for hvordan aktiviteten kan tilrettelegges slik at smittevernreglene ivaretas på en god måte. Du kan finne råd og veiledning for god planlegging og risikovurdering, hos Folkehelseinstituttet her

Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet finner du på Helsedirektoratets nettsider her

Søknader om å gjenoppta aktivitet blir vurdert av kommuneoverlegen, smittevernlegen og kriseledelsen i kommunen. Søknader behandles fortløpende.

Søknader kan sendes til postmottak@enebakk.kommune.no