Det er 73 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Det er en økning på to tilfeller siden forrige ukes rapport.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i vår.

For oppdatert informasjon om våre nabokommuners retningslinjer i forhold til smittevern, se den enkelte kommunes hjemmeside: