Det er per i dag 50 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Det er nå 31 personer som er friskmeldt.

Testing for covid-19 i kommunen:

Folkehelseinstituttet anbefaler at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er:

  • 1. Pasient med behov for innleggelse
  • 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  • 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  • 4. Person over 65 år eller voksen med underliggende sykdom
  • 5. Person som er i karantene pga. nærkontakt til bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  • 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  • 7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19

Personer som tilhører kategori 6-7 anbefales å se an symptomene i 2 døgn før testing vurderes.

Enebakk kommune vil nå teste alle disse gruppene i prioritert rekkefølge. 

Du kan lese mer om Folkehelseinstituttets testkriterier her

Hvor henvender man seg ved spørsmål om testing?

Ansatte i helsetjenesten (gruppe 3), karantene/nærkontakt (gruppe 5) og ansatte, barn eller elever i barnehage, skole eller SFO (gruppe 6) som har spørsmål om testing tar kontakt på kommunens koronatelefon 940 18 300 (hverdager 08:30 – 15:00).

Personer som tilhører noen av de andre gruppene tar kontakt med sin fastlege for å vurdere testing.  Dette gjelder også ny kategori, det vil si alle andre i kommunen som får luftveissymptomer og hvor man ikke sikkert kan utelukke covid-19.

Testing utføres på testmottaket i kommunen. Det understrekes at det er kun oppmøte til prøvetaking etter avtale.

Personer som blir akutt syke og som vil ha behov for legetilsyn og eventuelt innleggelse må kontakte sin lokale legevakt/luftveismottak på helg, og ellers ta kontakt med fastlegen på hverdager.

 

Med vennlig hilsen,

Kurt Hetland
Kommuneoverlege