Barnehager og skoler fortsatt stengt etter påske

Enebakk kommune planlegger en kontrollert gjenåpning av barnehagene mandag 20. april, og skolene for 1.-4. trinn samt SFO mandag 27. april. Myndighetene skal lage veileder og gi opplæring i smittevern for å ivareta sikkerheten til barn og voksne.

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde tirsdag 7. april hva som skjer videre med de mange restriksjonene, smitteverntiltakene og forbudene som har blitt innført som følge av koronaviruset.

De aller fleste restriksjonene for å hindre smitte, blir videreført. Myndighetene ser en utflating i antall smittetilfeller, men understreker at kampen mot viruset langt fra er vunnet. Pandemien vil gå i bølger, og det kan bli aktuelt å stramme inn igjen på tiltak dersom det blir nødvendig.

Gradvis gjenåpning av barnehage og skole

 • De kommunale barnehagene kan åpnes fra mandag 20. april. Forutsetningene er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig måte. Nærmere informasjon vil komme innen 17. april.
 • Skolene kan åpnes for 1.-4. trinn, samt SFO fra mandag 27. april. For 5.-10. trinn vil skolen fortsatt være stengt, og det vil bli gitt hjemmeundervisning. Nærmere informasjon vil komme innen 23. april.

Regjeringen setter nå ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Dette gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. Dette skal være på plass før åpning.

Regjeringen har som mål at alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren.

Se pressemelding på regjeringen.no

Andre viktige punkter fra regjeringens pressekonferanse:

 • Idretts- og kulturarrangementer, som ikke kan oppfylle kravene om to meters avstand og maks fem personer samlet, er forbudt fram til 15. juni. Videre avklaring kommer innen 1. mai. 
 • 20. april vil helsefaglige virksomheter, som blant annet fysioterapeuter og psykologer kunne åpne.
 • 20. april er det igjen tillatt å overnatte på fritidsbolig, men oppfordringen om å begrense unødvendige fritidsreiser opprettholdes.
 • 27. april vil tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak.  
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.
 • De som kan jobbe på hjemmekontor oppfordres fortsatt til å gjøre det.
 • Regler om karantene og isolasjon må respekteres like strengt som før.
 • Regler om avstand må fortsatt holdes.
 • Regler om håndvask og hosting i albuekroken gjelder fortsatt.
 • Alle som opplever symptomer på smitte, må fortsatt holde seg hjemme.

Enebakk kommunes smittevakttelefon er åpen alle dager i påsken, kl. 08:30 – 15:00. Telefonnummeret er: 940 18 300

Med ønsker om en god påske.