Det er per i dag stadig 47 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Altså er det ingen økning i antall smittede fra i går.

Når det gjelder gjenåpning av skoler og SFO vil dette skje i tråd med veiledere fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

– Kommunen jobber fortsatt med å forberede gjenåpning av skole og SFO, og hver skole vil i løpet av uka sende ut informasjon til sine elever og foresatte, opplyser Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole i Enebakk kommune.

Du finner smittevernveiledere for barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider