Det er per i dag 20 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

 

Korona - restriksjoner på sosiale sammenkomster:

Som følge av raskt økende smitte av koronavirus, og for å begrense smittespredningen, har kommuneoverlegen i Enebakk kommune fattet vedtak om forbud mot visse private sammenkomster.

Sammenkomstene som omfattes av vedtaket er av typen bryllupsfester, russefester og liknende, der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen innendørs over tid (inntil 5 personer med unntak for familier som teller flere). Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand.

Vi anbefaler spesielt foresatte om å snakke med sine ungdommer om hva dette betyr. Vi ser at det enkelte steder i kommunen har vært tendenser til at ungdom samles, og dette er noe som dessverre må begrenses.

Du kan lese hele saken om restriksjoner på sosiale sammenkomster og finne lenke til forskriften, via våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/korona-restriksjoner-paa-sosiale-sammenkomster.6301667-525019.html

 

Psykisk helse

Tilbudet innen psykisk helsehjelp er noe redusert, men fortsatt tilgjengelig!

Vi har samlet noen lenker som kan være til hjelp for deg som strever med bekymringer og angst i denne tiden, og noen generelle råd om hvordan vi kan ta vare på oss selv, på enhet for psykisk helsearbeid og rus sine nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/enhet-for-psykisk-helsearbeid-og-rus.386532.no.html

Her er direktelenke til siden med råd og ressurser for familie og samliv, samt 10 råd til hvordan du tar vare på din psykiske helse: https://www.enebakk.kommune.no/familie-og-samliv-psykisk-helse.527929.no.html