Antall smittede i Enebakk kommune er nå 44

Av kommunens innbyggere som har testet positivt for Covid-19, er det 11 beboere ved sykehjemmet på Kopås og 11 ansatte.

Av beboerne er nå 3 døde. Pårørende til de avdøde er varslet.

Koronaviruset har dessverre spredt seg hos beboere og ansatte på Kopås sykehjem, til tross for iherdig innsats fra de ansatte. Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet angående smittevern, isolering og karantene har vært fulgt, og alle har gjort sitt ytterste for å hindre smittespredning. Koronaviruset smitter og sprer seg svært lett, og kan smitte fra friske smittebærere. Sykehjem er spesielt utsatt pga mye nærkontakt i pleie, og med smitte i samfunnet har viruset dessverre funnet vei inn i sykehjemmet.

Da det ble avdekket at en av beboerne og en ansatt på Kopås var smittet, ble det straks igangsatt omfattende smitteverntiltak ved sykehjemmet. Men siden koronaviruset smitter også før man blir syk, hadde flere ansatte og beboere allerede blitt smittet på dette tidspunktet. 

Tiltakene har bestått i isolering av syke beboere, samt karantene for alle som har vært i kontakt med den syke, inkludert over 20 ansatte. 

Vi valgte å teste alle beboere på den aktuelle avdelingen, også de som ikke hadde symptomer. Flere av beboerne som testet positivt viste seg å tilhøre denne symptomfrie gruppen. 

Ansatte benytter smittevernutstyr under arbeid på avdelingen, og det er innført tiltak for å unngå kontakt mellom beboerne.

Utbruddet på sykehjemmet er en påminnelse til oss alle om å følge råd fra myndighetene om å vaske hender, hoste i albuen og holde avstand. Slik kan vi bidra til den nasjonale dugnaden for å holde smitten i samfunnet så lav som mulig, og beskytte våre eldre. 

Lars-Erik Fikke
Smittevernlege
Enebakk kommune