Det er fortsatt økende smitte i kommunen, med 88 nye smittetilfeller i løpet av de siste 14 dager.

Totalt antall registrerte smittede med påvist covid-19 i Enebakk kommune er nå 828. Dette er det samlede antallet som er registrert smittet siden testingen startet i mars 2020.

Status vaksinering

Denne høsten har alle over 65 år blitt tilbudt en oppfriskningsdose med koronavaksine, den såkalte tredjedosen. Målet er at vi har vaksinert alle over 65 i løpet av uke 49. Så snart vi er ferdige med denne gruppen, vil vi fortsette med aldersgruppen 45-65 år.

Innkalling vil foregå på samme måte som tidligere, ved at alle får tilbud om time på helsenorge.no. Om du ikke besvarer timen på helsenorge.no, vil vi forsøke å komme i kontakt med deg på andre måter.

Har du fortsatt ikke tatt dose 1, oppfordrer vi deg til å bestille time digitalt eller via vaksinetelefonen 64 99 22 15.

Nye tiltak

29. november lanserte regjeringen en rekke nye tiltak som vi også skal følge her i Enebakk:

De nye tiltakene er:

 • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag 7 før avslutning av karantene.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Regjeringen lanserte også to nye regler og fire nasjonale anbefalinger den 30. november:

Nye regler

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Nye nasjonale anbefalinger:

 • Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
 • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Anbefalingene gjelder fra og med 30. november 2021.

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

Regjeringen ber også kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten vurdere behovet for egne og strengere tiltak. 

Det er per nå ikke aktuelt å innføre lokale tiltak i Enebakk.