Status smitte

De siste 14 dagene er det registrert 96 nye smittetilfeller.

Totalt antall registrerte smittede med påvist covid-19 i Enebakk kommune er pr. 8. desember 924. Dette er det samlede antallet som er registrert smittet siden testingen startet i mars 2020.

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager i Enebakk vil driftes på grønt nivå i trafikklysmodellen. Det vurderes kontinuerlig i kriseledelsen, i samråd med FHI, hvilket nivå skolene og barnehagene skal være på.

Smittetrykket på den enkelte skole vurderes, og pr. dags dato er smitten på et nivå som ikke gir grunnlag for å gå fra grønt til gult nivå.

Skolene har gjort flere kontaktreduserende tiltak slik at eventuell smitte sprer seg blant færre og smittesporing blir enklere.

Enebakk kommune mener at tradisjonelle juleavslutninger for elever anses som private arrangement og at de må derfor avlyses.

Det kan under gitte forutsetninger gjennomføres sammenkomster: Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Les også: Regjeringen gjeninnfører trafikklysmodllen i skoler og barnehager (pressemelding 07.12.2021)

Testing med hurtigtester

Hurtigtester skal brukes til følgende prioriterte grupper:

  • Personer med luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus. 
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer med bekreftet covid-19 
  • Øvrige nærkontakter som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.  Ved smitte i skole eller barnehage deles tester ut til nærkontakter.
  • Jevnlig testing av helsepersonell i henhold til covid-19-retningslinjen.
  • Målrettet jevnlig testing av uvaksinerte ved større smitteutbrudd.

Enebakk kommune deler ikke ut hurtigteester til andre personer enn de ovenfor.
Som hovedregel, skal ikke fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 få utdelt hurtigtester dersom de har vært nærkontakter.

Idrett og fritid

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt. Enebakk kommune stenger derfor sine garderober og oppfordrer til mest mulig trening utendørs.
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Svømmehallen vil være åpen, men med en antallsbegrensing på 10 med påmelding.