Det er 155 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, i følge informasjon fra smittevernlegen. Det er en økning på 15 siden forrige onsdag.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i vår.

Koronasmitte hos elev på Stranden skole

Elever ved Stranden skole har blitt satt i karantene grunnet nærkontakt med en elev som er påvist smittet med korona. Det er ikke mistanke om at smitten kommer fra skolen. 

Det er gjennomført smittesporing, noe som medfører at enkelte klasser/elever ved skolen må være i karantene. Det er også ansatte som må være i karantene. Elever som er i karantene vil få hjemmeskole.

Skolen informerer foresatte til elevene det gjelder, både når det gjelder karantene, eventuell testing og hvordan skoledagene med hjemmeskole vil bli.

Grunnet mange elever og ansatte i karantene kan det medføre at skolen vil ha behov for å benytte hjemmeskole for også andre elever enn de som er i karantene.  

Med hilsen,
Olav Gjesdahl Weng
Kommunalsjef
Enebakk kommune