Smittesituasjonen i Enebakk - Fortsatt stigende smitte

Den siste uken er det registrert 562 positive tester i Enebakk.
I aldergruppen 5-14 år har ca. 15% testet positivt siste uke (25% siden jul).

Vaksinering

Kommunen sender i løpet av uke 5 og 6 ut informasjon til foresatte om hvordan tilbudet om vaksinering vil foregå for gruppen barn 5-11 år.

Alle andre bes ta kontakt med servicesenteret selv for booking av vaksine. 

Regjeringen har fjernet de fleste smitteverntiltak

 Det er fortsatt påbud om munnbind og anbefaling om å holde 1 meters avstand.
Smittede skal nå sitte i isolasjon i fire døgn.
De fleste andre tiltak ble opphevet 1. februar kl. 23.00.

Les mer om regjeringens pressekonferanse her

Lettelser i TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

  • Det er ikke lenger anbefaling om jevnlig testing i barnehage og skole.
  • Det er ikke lenger regler om smittekarantene for nærkontakter.
  • De som bor sammen med en smittet (husstandsmedlemmer) og de som er tilsvarende nære, som f.eks. kjæreste, anbefales å teste seg.
  • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun å teste seg når de har symptomer, også når de bor sammen med en som er smittet.
  • Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
  • Man skal selv varsle kjente nærkontakter dersom man blir smittet, slik at de kan være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.
  • Isolasjonstiden forkortes fra 6 til 4 dager. Smittede må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes.

Regjeringen tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir som ventet.
Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

Se full oversikt over nasjonale tiltak her.