Fortsatt svakt synkende/stabil trend

Det er den siste uka registrert 113 nye tilfeller av covid-19 i Enebakk (totalt antall 1453).
Av 500 tester gjennomført i kommunen, var rundt 20% positive.

Dette viser en fortsatt svakt synkende/stabil trend, men rekordhøye smittetall nasjonalt og i nærliggende kommuner gjør at vi forventer økende smittetrend også her hos oss.

Det er tre tilfeller av smitte knyttet til Kopås, disse har milde eller ingen symptomer.

Vaksinering

Det er høyt tempo i vaksineringa denne uka.
Vi vaksinerer nå alle aldersgrupper parallelt, uavhengig av alder, så lenger intervallet på 20 uker er oppnådd.

Alle over 45 år, som oppfyller kravet om 4,5 mnd. siden dose 2 har fått tilbud om oppfriskningsdose, og vi er á jour med vaksineringen i henhold til de nasjonale føringene i løpet av denne uka.

Les om vaksinasjonstilbudet her.

Innkalling kommer automatisk, man du kan også booke time selv via HelseNorge.no for å finne en time som passer deg best.