Det er 84 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Det er en økning på 5 tilfeller siden mandag 9. november.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i vår.
 

Du finner informasjon om koronavirus og testing, og kan bestille koronatest digitalt på våre nettsider her