Det er 226 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

Regjeringen har satt Enebakk kommune i det de kaller ring 2 fra og med 3. februar. Pr. dags dato og frem til 3. februar er vi i ring 1. Du kan lese de siste endringene i smitteverntiltak, gjeldende fra og med 3. februar, på våre nettsider her. 

Koronavaksinasjon i Enebakk kommune:

UKE 5: Pr. mandag 1. februar er det satt 197 vaksinedoser i Enebakk kommune. Vi begynner denne uken med vaksinasjon av alderskohort 75+.

Vi har opprettet en side med informasjon om arbeidet med å gjennomføre koronavaksinasjon: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. I tillegg har vi opprettet servicetelefon koronavaksine og en e-postadresse.

Kontaktinformasjon koronavaksinering:

Tlf.: 64 99 22 15 (hverdager kl. 09:00 – 14:00)

E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Vaksinasjon vil foregå i kommunestyresalen (Rådhuset)

Servicetelefon koronavaksine tar imot avbestilling av tildelt time, og svarer på praktiske (ikke medisinske) spørsmål.

Det vil ta tid før det er produsert nok vaksiner til alle, og derfor vil vi i første omgang vaksinere etter en prioriteringsliste, slik at de mest utsatte får vaksinen først. Enebakk kommune følger Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres.

Når vi kan tilby vaksine til de ulike gruppene i prioriteringslisten gir vi beskjed. Hvis du er registrert med adresse i Enebakk kommune vil vi kontakte deg via Helsenorge og/eller SMS. Dersom du ikke bruker Helsenorge eller vi ikke når deg via SMS, vil vi kontakte deg pr. telefon.

Får vi nok tilgang på vaksiner, har vi kapasitet til å vaksinere opp mot 360 personer daglig. Vaksinering vil kunne foregå på kvelds- og helgetid.