Smittesituasjonen i Enebakk:

Det er pr. onsdag 12. mai 468 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 4 smittetilfeller siden rapporten forrige torsdag.

Smittetrenden er fortsatt synkende i kommunen, med en statistisk andel på 72 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Status for koronavaksinasjon i Enebakk kommune - uke 19

Vi vaksinerer for tiden prioriteringsgruppe 8 (friske mellom 55 og 64 år) og har kommet til 62-åringene.
Totalt har 2977 fått vaksinedose 1 (27%), og 831 (8%) har fått vaksinedose 2.

Intervallet mellom dose 1 og 2 er økt til 12 uker for alle som får vaksine fremover. Dette gjelder også de som er i risikogruppe 5-7.

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.
De som har fått dose 1 med vaksinen fra AstraZeneca får dose 2 (fra Pfizer) i ukene 20-22.

Vi ønsker alle en god og trygg 17. mai, og husk:

  • Vask hendene og hold avstand.
  • Hold deg hjemme, og ha lav terskel for å teste deg hvis du er syk.

For russen gjelder samme regler som for andre:

God feiring!