Det er 441 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 46 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

De siste 14 dager har vi registrert 73 nye smittetilfeller, som gir en statistisk andel på 643 tilfeller pr. 100 000 innbyggere. I forrige uke ble det testet 486 personer, og 10 prosent av testene var positive.

– Enebakk kommune er nå blant topp 3 kommuner med mest smitte i Norge. Smitten skjer fortsatt mest blant kjente nærkontakter, og spesielt innenfor egen husstand. Mest smitte finner vi i aldersgruppene 5-25 år og 35-44 år, det vil si hos foreldre og barn i husstander, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

Det har vært stilt spørsmål om hvorfor kriseledelsen ikke opplyser om differensiert smittetall fordelt på tettsteder i kommunen. Målet med vårt informasjonsarbeid er hele tiden å gi befolkningen nyttig informasjon som kan bidra til å hindre smittespredning, og samtidig veie behovet for informasjon til befolkningen opp mot hensynet til personvern.

– Mye av smitten i Enebakk kommer fra jobbreiser og sosiale treff i Oslo, Viken og hele Østlandet. I de tilfellene der det er fare for smitte i lokalmiljøer opplyser vi om det, for eksempel ved utbrudd på skoler, i barnehager og i dagligvarebutikker, forklarer Fikke.

Enebakk kommune er på tiltaksnivå 5A til og med 25. april. Skolene i Enebakk fortsetter på rødt nivå til og med 25. april. Ny vurdering om det kan nedskaleres til gult nivå vil bli gjort 21. april, opplyser kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Gjesdahl Weng.

– Fortsatt rødt nivå betyr mye hjemmeskole for 5.-10. trinn, samt reduserte åpningstider i barnehager og på SFO. Det vil også kunne være SFO som har stengt for enkelte av trinnene, sier Weng.

Ignagard sykehjem er delvis åpnet for besøk. I 2. etasje i den gamle delen av bygningen er det fortsatt karantene og besøksstans inntil videre, opplyser ledelsen ved Enebakk sykehjem.
 

Koronavaksinasjon i Enebakk kommune

Pr. onsdag 14. april er det satt 2189 vaksinedoser i Enebakk kommune. 1679 har fått vaksinedose 1 og 510 har fått vaksinedose 2. Denne uken vaksinerer vi ned til aldersgruppe 68 år, og neste uke vaksinerer vi ned til 66 år og eldre. Denne uken får vi 360 doser, og i neste uke får vi 324 doser. 

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Når det blir din tur til å få vaksine innkaller vi deg til vaksinering på Helsenorge. Oppnår vi ikke kontakt via Helsenorge sender vi deg sms. Dersom vi ikke får svar på sms eller på Helsenorge, vil vi ringe deg fra telefonnummer 64 99 22 15.

Vi har oversikt over aldersgruppene fra folkeregisteret, og vi får oversikt over risikogruppene fra fastlegene. Fastlegene sender informasjon til vaksinasjonsenheten. Dersom du er usikker på om fastlegen har sendt informasjon, kan du kontakte fastlegen, helst elektronisk.

Du kan lese mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene?" og "Når kan jeg ta vaksinen?", på vår samleside med informasjon om arbeidet med å gjennomføre koronavaksinasjon: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html

Vi oppfordrer deg om å lese informasjonen på våre hjemmesider før du eventuelt ringer til vaksinasjonsenheten. Du kan også sende e-post til: koronavaksine@enebakk.kommune.no