Det har ikke blitt registrert nye smittede i Enebakk de siste 14 dager. Tallet på registrerte smittede er fortsatt 484, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

Enebakk kommune er på nasjonalt tiltaksnivå og følger nasjonale regler og anbefalinger. Du kan se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Regjeringen igangsetter trolig trinn 3 av gjenåpningsplanen i løpet av uken. Du kan se planen for gjenåpning med gradvise lettelser i smitteverntiltakene, på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/  

 

Status for vaksinasjonsarbeidet i Enebakk kommune

UKE 24: Pr. onsdag 16. juni har 4024 personer fått vaksinedose 1 og 2702 personer har fått vaksinedose 2, til sammen er det satt 6726 vaksinedoser i Enebakk kommune.

Vi vaksinerer denne uken prioriteringsgruppe 9 (friske mellom 45 og 54 år) og har kommet til 51-åringene. I løpet av uke 25 kommer vi til 44-åringene. For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Det er meldt om færre doser i sommer, og intervallet mellom første og andre dose er endret tilbake til 12 uker.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene" og "Når kan jeg ta vaksinen" på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html