Det er 484 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 2 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

– Smittetrenden i Enebakk kommune er stabil. Vi har nå en statistisk andel på 90 smittetilfeller pr. 100 000 innbyggere i løpet av de siste 14 dager. Smittetilfellene siste uke har kjent smittevei, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

En person som testet positivt for 2 uker siden har vist seg å ha vært smittet med delta-varianten (indisk variant) av viruset. Vedkommende ble smittet utenfor Enebakk kommune. Flere av personens nærkontakter har i ettertid testet positivt og har trolig deltavarianten, opplyser Fikke. 

FHI antar at denne virusvarianten vil dominere og utkonkurrere alfa-varianten (engelsk variant). Deltavarianten gir trolig ikke mer alvorlig sykdom. Man antar at vaksinene beskytter litt dårligere mot mild sykdom forårsaket av deltavarianten, men at vaksinene ikke beskytter dårligere mot alvorlig sykdom. Du kan lese FHIs risikovurdering av den indiske virusvarianten her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/risikovurdering-av-indisk-virusvariant-i-norge/

Enebakk kommune er på nasjonalt tiltaksnivå, men med lokal forskrift i tillegg. Nasjonale anbefalinger sier blant annet at arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser.

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 10 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Du kan lese oppdatert oversikt over råd og regler, med lenker til nasjonale regler og anbefalinger, på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavirus-raadregler.541259.no.html

 

Status for vaksinasjonsarbeidet i Enebakk kommune

UKE 22: Pr. onsdag 2. juni har 3307 personer fått vaksinedose 1 og 2005 personer har fått vaksinedose 2, til sammen er det satt 5312 vaksinedoser i Enebakk kommune.

Vi vaksinerer for tiden prioriteringsgruppe 8 (friske mellom 55 og 64 år) og har kommet til 60-åringene. For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Intervallet mellom dose 1 og dose 2 er økt til 12 uker for alle som får vaksine fremover. Dette gjelder ikke de som er i risikogruppene.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene" og "Når kan jeg ta vaksinen" på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html