Det er 454 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 13 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

De siste 14 dager har vi en statistisk andel på 569 tilfeller pr. 100 000 innbyggere. I forrige uke ble det testet 491 personer.

– I løpet av de siste 14 dager er det 18 prosent av de testede som har ukjent smittested, mens siste uke er det 9 prosent av de testede som har ukjent smittested. 
85 prosent av de positive smittetestene de siste 14 dager er i aldersgruppe 0-44 år, sier smittevernlege Fikke.

Rødt nivå på barnehager og skoler videreføres til og med 2. mai.

Mer informasjon om eventuelle endringer i tiltaksnivå, kommer når vi har fått nye føringer fra Statsforvalteren.

Status for koronavaksinasjon i Enebakk kommune:

Pr. mandag 19. april er det satt 2561 vaksinedoser i Enebakk kommune.
2052 har fått vaksinedose 1 og 509 har fått vaksinedose 2.

Denne uken vaksinerer vi ned til aldersgruppe 65 år.
Fra uke 17 regner vi med å være ferdig med å vaksinere gruppe 4 (alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år).

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Når det blir din tur til å få vaksine innkaller vi deg til vaksinering på Helsenorge. Oppnår vi ikke kontakt via Helsenorge sender vi deg sms. Dersom vi ikke får svar på sms eller på Helsenorge, vil vi ringe deg fra telefonnummer 64 99 22 15.

Vi har oversikt over aldersgruppene fra folkeregisteret, og vi får oversikt over risikogruppene fra fastlegene. Fastlegene sender informasjon til vaksinasjonsenheten. Dersom du er usikker på om fastlegen har sendt informasjon, kan du kontakte fastlegen, helst elektronisk.

Du kan lese mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene?" og "Når kan jeg ta vaksinen?", på vår samleside med informasjon om arbeidet med å gjennomføre koronavaksinasjon: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html

Vi oppfordrer deg til å lese informasjonen på våre hjemmesider før du eventuelt ringer til vaksinasjonsenheten. Du kan også sende e-post til: koronavaksine@enebakk.kommune.no