Det har ikke blitt registrert nye smittede i Enebakk de siste 21 dager. Tallet på registrerte smittede er fortsatt 484, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

Enebakk kommune er på nasjonalt tiltaksnivå og følger nasjonale regler og anbefalinger. Du kan se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Servicetorget åpner for publikumsbesøk fra og med mandag 28. juni, i tidsrommet kl. 10 – 14.

Fra 1. juli t.o.m. 9. august kan du avgi tidligstemme til Stortingsvalget på servicetorget, etter avtale på telefon 64 99 20 00. Du kan lese mer om valget på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/valg-2021.558402.no.html 

Status for vaksinasjonsarbeidet i Enebakk kommune

UKE 25: Pr. onsdag 23. juni har 4656 personer fått vaksinedose 1 og 2896 personer har fått vaksinedose 2, til sammen er det satt 7552 vaksinedoser i Enebakk kommune.

Vi vaksinerer denne uken prioriteringsgruppe 10 (friske mellom 18 – 24 år og 40 – 44 år). Vi er trolig ferdig med denne gruppen i uke 27.

I løpet av uke 29 vil trolig alle over 18 år i Enebakk kommune ha fått tilbud om dose 1, med forbehold om at vi mottar vaksinedoser som forespeilet fra FHI.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene" og "Når kan jeg ta vaksinen", på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html