Det er 482 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 8 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

– Vi har nå en statistisk andel på 136 smittetilfeller pr. 100 000 innbyggere i løpet av de siste 14 dager. Smittetilfellene siste uke har alle kjent smittevei, de fleste er nærkontakter i egen husstand, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

Tiltaksnivå - Smittevern i Enebakk

Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Det medfører betydelige lettelser i smitteverntiltakene. Du kan lese mer om lettelsene på regjerningens nettsider

Enebakk følger nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak, men vi har i tillegg en egen lokal forskrift (Lovdata.no:) som blant annet sier følgende:

Plikt til å bruke munnbind:

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi.

Antall personer på et arrangement: Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer enn:

 • 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole er unntatt og kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • 10 personer på innendørs arrangement.
 • 100 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • 200 personer på utendørs arrangement.
 • 600 personer på utendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Smittevernmessig forsvarlig gjennomføring av arrangementer er ytterligere regulert i nasjonal Covid-19-forskrift.

Serveringssteder:

 • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
 • Det er tillatt å servere alkohol ved bordservering til gjester som får servert mat. Salg av alkohol er kun tillatt fram til kl. 22.00. Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.

Idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 10 personer.
 • Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 20 personer.
 • Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt innendørs og utendørs.

Aktiviteter som holder åpent, skal til enhver tid følge gjeldende veileder fra Helsedirektoratet og/eller veileder fra særforbundene innen Norges Idrettsforbund.

Skoler og barnehager:

 • Skoler og barnehager i Enebakk kommune vil være på gult tiltaksnivå frem til sommerferien.
 • Det legges planer for å gå til grønt tiltaksnivå ved oppstart av nytt skoleår til høsten, avhengig av smittesituasjonen.

Status for vaksinasjonsarbeidet i Enebakk kommune

UKE 21: Pr. tirsdag 25. mai har 3235 personer fått vaksinedose 1 og 1490 personer har fått vaksinedose 2, til sammen er det satt 4725 vaksinedoser i Enebakk kommune.

Vi vaksinerer for tiden prioriteringsgruppe 8 (friske mellom 55 og 64 år) og har kommet til 62-åringene.

– Fra neste uke får vi et betydelig høyere antall vaksiner og forventer raskere fremdrift i vaksineringsarbeidet, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

Vi gjør oppmerksom på at du som skal vaksineres også kan benytte parkering ved Ignagard og ved legesenteret dersom det er plassmangel på hovedparkeringsplassen ved rådhuset. I tillegg er det parkeringsmuligheter ved kirken og ved Enebakkhallen.

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer. De som har fått dose 1 med vaksinen fra AstraZeneca får dose 2 fra Pfizer i ukene 20-22.

Intervallet mellom dose 1 og dose 2 er økt til 12 uker for alle som får vaksine fremover. Dette gjelder ikke de som er i risikogruppene.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene" og "Når kan jeg ta vaksinen" på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html