Fortsatt synkende smittetrend i Enebakk

Det er 461 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 7 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

– De siste 14 dager har vi en statistisk andel på 138 smittetilfeller pr. 100 000 innbyggere. Dermed er vi nå blant kommunene i landet med lavest smittespredning, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

Det er nå færre som tester seg enn før, omkring 30 personer pr. dag. Det er 50 prosent mindre enn foregående uker. De som har testet positivt siden forrige onsdag har alle kjent smittested, opplyser Fikke.

Med bakgrunn i den synkende smittetrenden i kommunen i det siste, vil skoler og barnehager gå fra rødt til gult tiltaksnivå fra og med mandag 3. mai.
 

Status for koronavaksinasjon i Enebakk kommune:

Pr. mandag 26. april er det satt 2902 vaksinedoser i Enebakk kommune. 2403 har fått vaksinedose 1 og 517 har fått vaksinedose 2. Denne uken holder vi på med vaksinering i gruppe 5 - 7.

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Når det blir din tur til å få vaksine innkaller vi deg til vaksinering på Helsenorge. Oppnår vi ikke kontakt via Helsenorge sender vi deg sms. Dersom vi ikke får svar på sms eller på Helsenorge, vil vi ringe deg fra telefonnummer 64 99 22 15.

Vi har oversikt over aldersgruppene fra folkeregisteret, og vi får oversikt over risikogruppene fra fastlegene. Fastlegene sender informasjon til vaksinasjonsenheten. Dersom du er usikker på om fastlegen har sendt informasjon, kan du kontakte fastlegen, helst elektronisk.

Du kan lese mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene?" og "Når kan jeg ta vaksinen?", på vår samleside med informasjon om arbeidet med å gjennomføre koronavaksinasjon: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html

Vi oppfordrer deg til å lese informasjonen på våre hjemmesider før du eventuelt ringer til vaksinasjonsenheten. Du kan også sende e-post til: koronavaksine@enebakk.kommune.no