Det er 395 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Det er en økning på 24 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag.

De siste 14 dager har vi registrert 62 nye smittetilfeller, som gir en statistisk andel på 569 tilfeller pr. 100 000 innbyggere.

– Smittetrenden i Enebakk kommune er nå svakt synkende, men smittenivået er fortsatt høyt og kommunen er fremdeles blant topp 10 kommuner med mest smitte i Norge, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

En person tilknyttet Ignagard sykehjem har testet positivt på Covid-19. Ignagard er derfor stengt for besøk fra i dag. Alle beboere og ansatte testes. Mer informasjon kommer når vi har mer oversikt over situasjonen. Det opplyser kommuneoverlege Kurt Hetland og sykehjemslege Kristian Kamben.

Enebakk kommune viderefører rødt nivå på skole og barnehager i hele kommunen fram til og med fredag 16. april inntil videre. Mer informasjon kommer fra den enkelte skole og barnehage fortløpende.

Koronavaksinasjon i Enebakk kommune:

Pr. tirsdag 6. april er det satt 1844 vaksinedoser i Enebakk kommune. 1336 har fått vaksinedose 1 og 508 har fått vaksinedose 2. Vi fortsetter denne uken med vaksinering i aldersgruppen 72-74 år.

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Når det blir din tur til å få vaksine innkaller vi deg til vaksinering på Helsenorge. Oppnår vi ikke kontakt via Helsenorge sender vi deg sms. Dersom vi ikke får svar på sms eller på Helsenorge, vil vi ringe deg fra telefonnummer 64 99 22 15.

Vi har oversikt over aldersgruppene fra folkeregisteret, og vi får oversikt over risikogruppene fra fastlegene. Fastlegene sender informasjon til vaksinasjonsenheten.

Dersom du er usikker på om fastlegen har sendt informasjon, kan du kontakte fastlegen, helst elektronisk.

Vi oppfordrer deg om å lese informasjonen på våre hjemmesider før du eventuelt ringer til vaksinasjonsenheten. Du kan også sende e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no