Det er 484 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er samme antall som rapporten forrige onsdag, altså er det ingen nye smittetilfeller, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

– Smittetrenden i Enebakk kommune er synkende. Vi har nå en statistisk andel på 18 smittetilfeller pr. 100 000 innbyggere i løpet av de siste 14 dager, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

Enebakk kommune opphever lokal forskrift om smitteverntiltak fra og med fredag 11. juni. Det betyr at Enebakk kommune er på nasjonalt tiltaksnivå og følger nasjonale regler og anbefalinger fra og med fredag 11. juni. Du kan se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Enebakk kommune går til grønt nivå for SFO og barnehagene fra og med onsdag 23. juni, for de barnehagene som ønsker det. Skolene vil fortsatt være på gult nivå, og planlegger for skolestart på grønt nivå til høsten.

– Det er for tiden mye smitte blant russ i Oslo og Viken. Vi oppfordrer russen til å teste seg, gjerne flere ganger i uka. Vi oppfordrer også de som er nærkontakter til russ til å teste seg, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

 

Status for vaksinasjonsarbeidet i Enebakk kommune

UKE 23: Pr. onsdag 9. juni har 3617 personer fått vaksinedose 1 og 2387 personer har fått vaksinedose 2, til sammen er det satt 6004 vaksinedoser i Enebakk kommune.

Vi vaksinerer for tiden prioriteringsgruppe 8 (friske mellom 55 og 64 år) og har kommet til 56-åringene. For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Intervallet mellom dose 1 og dose 2 har blitt endret fra 12 til 9 uker med tilbakevirkende kraft til uke 20.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene" og "Når kan jeg ta vaksinen" på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html