Enebakk kommune er på tiltaksnivå 5B – lokal forskrift bortfaller

Enebakk kommune fortsetter på tiltaksnivå 5B, men lokal forskrift bortfaller fra og med 6. mai 2021.

Har du spørsmål om smitteverntiltak som ikke er omtalt i tiltaksnivå 5B, så er det nasjonale retningslinjer som gjelder.

Kriseledelsen i Enebakk kommune kommer med mer informasjon om eventuelle justeringer i smitteverntiltakene før 17. mai.

Sterkt synkende smittetrend i Enebakk

Det er 464 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 3 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

– De siste 14 dager har vi en statistisk andel på 81 smittetilfeller pr. 100 000 innbyggere, og smittetrenden er sterkt synkende i vår kommune, sier smittevernlege Lars-Erik Fikke.

Status for koronavaksinasjon i Enebakk kommune:

UKE 18: Pr. mandag 03. mai er det satt 3345 vaksinedoser i Enebakk kommune. 2734 har fått vaksinedose 1 og 611 har fått vaksinedose 2. Vi er ferdig med å vaksinere risikogruppene og starter denne uken med å vaksinere personer i gruppe 8, det vil si 55-64 åringer uten underliggende risiko.

Intervallet mellom første og andre vaksinedose er nå utvidet fra 6 til 12 uker, i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets beslutning om å utvide intervallet for å sikre at flere får koronavaksine så raskt som mulig: https://www.fhi.no/nyheter/2021/utvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-flere-blir/

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer.

Når det blir din tur til å få vaksine innkaller vi deg til vaksinering på Helsenorge. Oppnår vi ikke kontakt via Helsenorge sender vi deg sms. Dersom vi ikke får svar på sms eller på Helsenorge, vil vi ringe deg fra telefonnummer 64 99 22 15.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene" og "Når kan jeg ta vaksinen" på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html