Denne uken er det registrert 9 nye smittetilfeller i Enebakk kommune. De fleste av disse har kjent smittevei, opplyser smittevernlegen. Totalt er det registrert 500 smittetilfeller med påvist covid-19 i Enebakk kommune siden testingen begynte i mars i fjor.

Enebakk kommune fortsetter med nasjonale smitteverntiltak. Du kan se oversikt over nasjonale tiltak på Helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Skoler og barnehager i Enebakk er på grønt nivå.

Vaksinering

Innbyggere som har fått tilbud om dose 2 av vaksinen i uke 34, 35, 36, 37, eller 38 kan nå selv bytte dato for å få dose 2 tidligere. Vi oppfordrer flest mulig som har anledning til det å bytte time slik at de blir fullvaksinert så raskt som mulig.

Flytt timen din selv - ikke ring oss!

Har du allerede fått time for dose 2 i uke 34, 35, 36, 37, eller 38, eller ikke har fått dose 1 enda, kan du nå logge deg inn på Helsenorge.no for å få en ny time tidligere. Inne på Helsenorge.no velger du "Timeavtaler" og "Bestill time". Velg vaksinasjon og finn en ledig time som passer for deg. Når ny time er valgt blir den gamle timen automatisk avbestilt.

Vi velger å gjøre dette som selvbooking i stedet for å flytte alle timene igjen. Det gjør vi fordi det er sannsynlig at en del har planlagt andre ting og vil beholde den timen de allerede har fått. Det er derfor enklest at de som ønsker det, selv flytter timen sin frem. De som ønsker å beholde den timen de allerede har fått, trenger ikke gjøre noe.

Det er enkelt å endre din time via Helsenorge.no og vi ber om at så mange som mulig benytter denne muligheten og ikke ringer til vaksinekontoret.

Nå er det mange som får mulighet til å endre sin time og om alle gjør det via telefon vil pågangen og telefonkøen bli veldig stor. Vi ber derfor alle som kan det, om å gjøre endringene selv - via Helsenorge.no