Grip muligheten når du får tilbud om vaksine!

Enebakk kommune har kommet langt i vaksinering og håper alle i kommunen har fått tilbud om vaksine innen utgangen av uke 29.
Vi har heldigvis opplevd stor tilslutning til vaksinering frem til nå, men opplever at det er en del i alderen 18 til 25 år som velger å takke nei til vaksinen. Vi oppfordrer sterkt til at alle prioriterer å ta vaksinen nå i sommer.

Les mer om koronapass på helsenorge.no

Husk å bekrefte time til vaksinering når innkalling kommer - Har du fått innkalling til en time som ikke passer kan du ta kontakt med kommunen for å få endret tidspunkt.
Telefon: 64 99 22 15, hverdager kl. 08.30-11.30 og 12.00-14.00

Status vaksinering

Uke 26: Pr. onsdag 26. juni har 5400 personer fått vaksinedose 1, og 2986 personer fått vaksinedose 2.
Til sammen er det satt 8386 vaksinedoser i Enebakk kommune.

Vi vaksinerer for tiden prioriteringsgruppe 10 og 11, og vaksinerer for tiden bare med vaksinen fra Pfizer (Comirnaty).

Smitte

Det er 485 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 1 tilfelle siden rapporten forrige onsdag, og det eneste på 28 dager. Smittetilfellet har kjent smittevei.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i mars i fjor.

Det er rolig i vår region, med lite smitte på Romerike, og et lokalt utbrudd knyttet til en skole i Nordre Follo.

Risiko-/tiltaksnivå

Enebakk kommune er på Risikonivå 1, og følger nasjonale regler.

Testing

Vi ser at det er færre som tester seg, med 153 tester i Enebakk forrige uke.

Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19, bør du teste deg også hvis du er vaksinert.

Du får prøvesvar på helsenorge.no etter én–to dager.

Vi gjør oppmerksom på at Lab-kapasiteten på Ahus er nedskalert i sommer, så det kan bli forsinkelser i prøvesvar.

Snart din tur.png