Det er 263 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Det er en økning på 17 smittetilfeller siden rapporten forrige onsdag, og smittetrenden i Enebakk kommune er økende. De siste 8 positive koronatestene har vist seg å være mutert virusvariant.

I samråd med smittevernlegen og kommuneoverlegen vil kriseledelsen i Enebakk kommune innføre noe skjerpede smitteverntiltak fra og med fredag 12. mars, i tråd med covid-19-forskriftens kapittel 5C – «Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – noe høyt tiltaksnivå»: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§18

Flere detaljer om smitteverntiltak i Enebakk kommune vil bli kunngjort torsdag 11. mars.  

 

Koronavaksinasjon i Enebakk kommune:

Pr. mandag 8. mars var det satt 1139 vaksinedoser i Enebakk kommune. 749 har fått vaksinedose 1 og 390 har fått vaksinedose 2. Vi fortsetter denne uken med å sette Pfizer-vaksinen dose 2, i aldersgruppe 79+. Fastlegene er nå i gang med å sette Astra Zeneca-vaksinen, i risikogruppe 5 og 6.

Du kan lese mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene?" og "Når kan jeg ta vaksinen?", på vår samleside med informasjon om arbeidet med å gjennomføre koronavaksinasjon: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html