Enebakk kommunale barnehager åpner for drift tirsdag 21. april.

Åpningstider, grupper, informasjon om smittevern m.m. vil bli gitt til foresatte direkte fra den enkelte barnehage.

Kommunen vil frem til åpning forberede barnehagene slik at rådene i veilederen som ble presentert 15. april vil bli implementert på en god måte. Det opplyser Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole i Enebakk kommune.

Private barnehager gir selv beskjed til sine brukere om når de åpner, åpningstid m.m.

Nasjonaldagen 17. mai:

Når det gjelder feiring av nasjonaldagen 17. mai har Enebakk kommune besluttet å avlyse årets barnetog og øvrige arrangementer. Nasjonaldagen vil bli markert, og kommunen jobber nå med alternative måter å feire dagen på. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette etter hvert.  

Smittesituasjonen i Enebakk kommune:

Det er per i dag 45 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Det er med andre ord ingen endring i antall smittede siden i går.

Det er stadig 15 personer som er friskmeldt, samme antall som i går.