Foreldrebetaling for barn i barnehage skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt, per barnehageplass.

Forskriften definerer husholdning som, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles barn.

Les: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle barn fra og med 2 år, inkludert barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Inntektsgrensen er fra 1. august 2022 satt til 598 825,- kroner.
 

Slik søker du redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Enebakk kommune tilbyr digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Du må dokumentere din inntekt ved å legge ved kopi av skattemelding fra Skatteetaten.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du her 


Søknadsfrist er satt til 1. juni for vedtak som skal være gjeldende fra 1. august. Øvrige søknader blir behandlet fortløpende og blir gjeldene fra påfølgende måned.

NB! Dersom du har barn på SFO det søkes reduksjon i foreldrebetaling for, må det sendes inn eget søknadsskjema for dette. Informasjon og søknadsskjema for redusert foreldrebetaling SFO

Søknad på papir kan leveres på Rådhuset i Enebakk, eller sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.