Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 20 sier at foreldrebetaling for et barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede person – og kapitalinntekt.

Moderasjon gjelder husstander med samlet inntekt lavere enn 592167,- kroner per år. 

Forskriften definerer husholdning som, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles barn.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle barn fra og med 2 år, inkludert barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Inntektsgrensen er fra 1. august 2021 satt til 583.650,- kroner.
 

Slik søker du redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid:

Enebakk kommune tilbyr digitalt skjema for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. I skjemaet kan du laste opp nødvendig dokumentasjon. Legg ved siste utgave av skattemelding (selvangivelse)  som dokumentasjon på inntekt i husstaden.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du her 


Søknadsfrist er satt til 1. juni for vedtak som skal være gjeldende fra 1. august. Øvrige søknader blir behandlet fortløpende og blir gjeldene fra påfølgende måned.
 

Søknad på papir kan leveres på Rådhuset i Enebakk, eller sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.