Kjære pårørende!

På grunn av nye og innskjerpede smittevernstiltak på nasjonalt og lokalt nivå, er det gjort noen innstramminger på reglene for besøk ved sykehjem i Enebakk. Det skal være 1 – 2 faste pårørende som kommer på besøk, maks en gang per uke.

Det er lov å dra til frisør, fotpleie, gå tur, men dette inngår da som 1 besøk.

Vi har strenge krav til at dere som kommer på besøk er HELT friske, altså være helt symptomfri og ikke ha vært i nærkontakt med noen som er smittet med korona.

Dette vil gjelde frem til ny informasjon foreligger.

 

Med vennlig hilsen ledergruppa ved Enebakk Sykehjem