Statens vegvesen starter arbeidet med å rehabilitere fv. 155 Osloveien for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for trafikantene. På strekningen mellom Skiveien og Tangen bru skal det utføres punktvis kantforsterkning av veien.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet kl. 07.00-18.00 på hverdager fra og med 23. april til 30. mai.

Redusert framkommelighet

Et kjørefelt vil være stengt mens arbeidene pågår og det vil bli lysregulering og manuell trafikkdirigering forbi arbeidsområdet. I forbindelse med arbeidene vil det være redusert fremkommelighet. Vi ber alle trafikanter respektere skilter og sperringer.

Adkomst til eiendommer

Det vil være adkomst til eiendommer gjennom hele perioden. Det kan være behov for å arbeide tett inntil enkelte eiendommer og i kortere perioder vil det bli redusert framkommelighet. Entreprenøren tar direkte kontakt med de berørte grunneierne i forkant. Statens vegvesen rehabiliterer fortløpende deler av fylkesvegnettet i Akershus. Utførende entreprenør er Trygg Vei AS.

Statens vegvesen beklager de ulempene arbeidene vil medføre for beboere og trafikanter i området.