Covid-19 er en ny sykdom, og det finnes derfor begrenset forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og -behov hos denne pasientgruppen. I hovedprinsippet skal pasienter følges opp av fastlegen. Pasienter med behov for rehabilitering etter en covid-19 sykdom skal følge vanlig rehabiliteringsforløp.

Hvis du har gjennomgått covid-19 og har vedvarende plager i etterkant med behov for rehabilitering utover oppfølging fra fastlege kan du kontakte de kommunale fysioterapeutene og/eller ergoterapeutene på Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv, eller de private fysioterapeutene på Enebakk fysioterapi for oppfølging/rehabilitering.

Du trenger ikke henvisning fra fastlege og kan ta direkte kontakt. Dersom du har behov for rehabiliteringsopphold utenfor kommunen, må fastlegen din henvise.

Hvem du skal kontakte avhenger av alvorlighetsgrad. Hvis du har vansker for å komme deg til behandling på institutt og tenker at hjemmebehandling er det beste for deg, kontakt de kommunale fysioterapeutene på Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv.

Hvis du har mulighet til å komme deg til behandling på institutt, kontakt de private fysioterapeutene på Enebakk fysioterapi.