Enebakk kommunale kulturskole er organisert som en avdeling under «Kultur, oppvekst og skole», med enhetsleder for kultur, integrering og forebygging som nærmeste leder. Enheten ivaretar allmenn kultur, fritid, lokale lag og foreninger, museer, bibliotek, kulturskole, flyktningetjenesten og SLT.

Kulturskolen har en visjon om å være et ressurssenter for mennesker i alle livsfaser. Fra musikklek for ettåringer, elevplasser for barn og voksne, samt seniorkor. Kulturskolen har 350 elevplasser innenfor dans, musikk og visuelle kunstfag. Kulturskolen selger tjenester til kor og korps i kommunen. Videre har vi nettverkssamarbeid med de andre Follokommunene og deltakelse i fordypningstilbudet «UngMusikk». Den samlede aktiviteten utgjør ca 5 årsverk, fordelt på rektor og 11 lærere.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Stillingen inneholder kulturfaglig, pedagogisk og administrativ ledelse av kulturskolen, ansvar for UKM og koordinering av Den kulturelle skolesekken. Rektor har delegert ansvar for personal og økonomistyring og rapporterer til enhetsleder. Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Den skal i samarbeid med skoler, barnehager og kultursektor medvirke til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.

Rektor inngår i ledergruppa for kulturtjenesten sammen med enhetsleder, kultur- og idrettskonsulent, biblioteksjef, fagleder for flyktninger og fagleder for barn og unge.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en person som er løsningsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi ser etter deg som:

 • har høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne med pedagogisk kompetanse
 • har god faglig kompetanse og praksis fra kulturskole, annet kulturarbeid kan bli vurdert
 • har relevant ledererfaring eller utdanning
 • har erfaring og kunnskap om saksbehandling og administrativt arbeid
 • har god kompetanse i bruk av digitale medier og IKT generelt
 • har god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig
 • er målrettet, strukturert og utviklingsorientert
 • er god på relasjonsbygging
 • er flink til å delegere, ansvarliggjøre og motivere
 • har godt humør, er omgjengelig, serviceinnstilt og evne til nytenking og utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Enebakk kommune tilbyr:

Vi kan tilby en interessant og hyggelig jobb med et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring, samt:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver sammen med gode kollegaer.
 • Nettverkssamarbeid med de andre Follo kommunene.
 • Hyggelige kontorfasiliteter i Enebakk Gamle Herredshus.
 • Flott, moderne kultursal.
 • Utviklingsmuligheter innenfor kulturskolens fagfelt.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP).
 • Det må påregnes noe kveld- og helgearbeid.

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingen.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt rektor i kulturskolen Espen Rønneberg-Giertsen tlf 950 18 340 eller enhetsleder for kultur, integrering og forebygging Sonja Røhne tlf 477 97 140.

Søknadsfrist: 22.06.2019

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentlelova gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.