Det er ledig rektorstilling ved Stranden skole i Enebakk kommune - fra 01.09.2019

Stranden skole er en veldrevet 2/3 parallell skole med ca 180 elever fordelt på 5.-7.trinn.
Skolen har om lag 18 årsverk, inkludert rektor og inspektørressurs på 50%.
Skolen er lokalisert på Flateby i Enebakk kommune. Det er god offentlig kommunikasjon til Lillestrøm/Oslo og du vil alltid kjøre mot køen.

Skolene i Enebakk er organisert som egne resultatenheter hvor rektor har ansvar for fag, personal og økonomi.
Hovedsatsningsområde for skolen er vurdering for læring, tilpasset opplæring og elevenes læringsmiljø.
Ny rektor vil være delaktig i utformingen av det videre utviklingsarbeidet i tråd med kommunal strategiplan.

Mer informasjon finner du på skolens hjemmeside http://www.stranden.skole.no/

Vi ønsker oss en rektor som:

 • Har et reflektert og positivt syn på elevene og deres muligheter.
 • Har pedagogisk utdanning og erfaring fra grunnskolen.
 • Har ledererfaring som inspektør, assisterende rektor eller rektor.
 • Fortrinnsvis har lederutdanning.
 • Har en lederstil som preges av involvering, gode relasjoner, tydelig kommunikasjon og tilgjengelighet.
 • Er i stand til å skape gode rammer for læring, vekst og utvikling gjennom inspirerende og synlig lederskap.
 • Har erfaring med planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid.
 • Evner å justere kursen når det er nødvendig.
 • Behersker økonomi og ser dette som et viktig og nødvendig styringsverktøy.
 • Kan motivere og inspirere.
 • Er lagorientert og kan spille på den kompetansen personalet har.

Vi kan tilby:

 • En variert og interessant jobb.
 • Opplæring og veiledning.
 • Tett samarbeid med andre skoleledere i et etablert skoleledernettverk.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

Politiattest vil bli avkrevd i forbindelse med tilsetting jfr. Opplæringslovens §10.9.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng, tlf. 64 99 20 00 / 472 56 247

Søknadsfrist: 05.08.2019

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentlighetslova gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.