Som tidligere nevnt er det påvist krepsepest i nærliggende vassdrag, for å unngå at pesten sprer seg til Lyseren innføres følgende restriksjoner:
Ikke bruk utstyr i Lyseren som har vært brukt i andre vassdrag. Det betyr ikke bruk båter, fiskeutstyr, kanoer etc i Lyseren som har vært brukt i f.eks. Mossevassdraget eller andre infiserte vassdrag. 
Krepsepest er smittsomt og fører til at bestanden av edelkreps dør! 
Ytterligere informasjon kommer.