Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister, Enebakk kommune, Akershus.

Klikk på lenkene under for å lese vedlagte dokumenter

Forslag om kommunal forskrift
Høringsbrev