Enebakk gjenvinningsstasjon gjenåpner fra onsdag 22. april. 

  • Åpningstiden i Enebakk inntil videre er: mandag, onsdag og fredag kl. 09-15

Du kan sjekke åpningstider, finne ut hva du kan kaste, lese om hvordan du skal sortere riktig, og se annen nyttig informasjon på ROAFs nettsider.

 

Fra mandag 20. april gjenåpner Fet og Nittedal gjenvinningsstasjon. Skedsmo får i tillegg utvidet åpningstid.

Følgende åpningstider vil gjelde inntil videre:

  • Skedsmo: mandag-torsdag kl. 07-19, fredag kl. 07-14 og lørdag kl. 09-15
  • Fet: mandag-fredag kl. 09-15 og lørdag kl. 09-14
  • Nittedal: mandag-fredag kl. 09-15

 

Ettersom samfunnet rundt oss gradvis gjenåpnes, har ROAF nå besluttet en trinnvis gjenåpning av flere gjenvinningsstasjoner. Det vil fortsatt være restriksjoner i tråd med helsemyndighetenes råd og krav, så begrenset innslipp, køer og ventetid må fortsatt påregnes. Det er viktig at besøkende følger trafikkdirigering og skilting på området. Husk at våre ansatte kun har mulighet til å veilede, de kan ikke hjelpe til med å bære grunnet smitterisiko.

Myndighetene og ROAF oppfordrer fortsatt på det sterkeste folk til å ikke belaste gjenvinningsstasjonene mer enn absolutt nødvendig, og at man tar hensyn til smitterisiko. Dette er viktig for å sikre god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte.

Rådene er fortsatt å utsette rydde- og oppussingsprosjekter i den grad det er mulig, og kan man vente med å besøke gjenvinningsstasjonen, ber vi innstendig om det.

Bemanningssituasjonen vurderes fortløpende, og nok personell til innsamling og behandling av husholdningsavfall er vår første prioritet. Det er ikke samfunnskritisk å få levert avfall på en gjenvinningsstasjon selv om mange nå har god tid til å rydde i hus og hage, men at man får hentet husholdningsavfallet sitt hjemme som normalt, er absolutt det.

Vi håper gjenåpningen av ytterligere tre stasjoner vil bidra til å avlaste trykket på Skedsmo, og at ventetiden og køene vil reduseres. Dersom våre kunder er flinke til å forhåndssortere avfallet sitt hjemme først, i gjennomsiktige sekker eller løst på henger/bil, vil besøket hos oss gå mye raskere og køene vil reduseres. Ved å være effektive inne på stasjonen når man leverer avfall, bidrar man også til at flere rekker innenfor porten før vi stenger. Kanskje kan man også samkjøre avfallsleveringen med naboen, så blir det færre biler og mindre kø.

Næringskunder vil fortsatt bli prioritert på Skedsmo, og det vil være egen kø for næring. Dette for å bidra til at små og mellomstore bedrifter på Nedre Romerike kan holde hjulene i gang.

Bakgrunnen for hvilke stasjoner som i første omgang gjenåpnes, er blant annet basert på risikovurderinger, besøksstatistikker og trafikkbildet i området. Med stasjonene som nå gjenåpner vil vi dekke om lag 75 % av normal kapasitet som når alle stasjoner er åpne. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen og muligheten for gjenåpning av resterende gjenvinningsstasjoner, henholdsvis Lørenskog, Sørum, Gjerdrum og Aurskog-Høland.

Selv om tilbudet for levering av avfall nå øker, må man fortsatt belage seg på lang ventetid for å slippe inn. Vi er inne i en årstid hvor det vanligvis er stor aktivitet på våre gjenvinningsstasjoner, og med smittevernsregler og begrenset innslipp, vil det bli kø. Behold humøret og smil til våre dyktige ansatte, vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe alle.