Fra 1. september vil alle avfallsbeholdere i ROAFs eierkommuner bli hentet av renovatører som er ansatt i ROAF. I samme moment endres også noen av rutene.

I kommunene Lørenskog, Rælingen og Enebakk har tjenesten om å tømme avfallsbeholdere blitt utført av Norsk Gjenvinning på oppdrag for ROAF. Det er vanlig i mange kommuner at en underleverandør utfører selve hentetjenesten. For ROAF har dette vært tilfelle kun i de tre nevnte kommunene. Fra 1. september 2021 tar ROAF oppdraget i egen regi og vil utføre hele hentetjenesten selv.

Endring av hentetider

Samtidig som ROAF overtar total kontroll i området, velger de også å legge om noen av rutene. I flere områder er det stor tilvekst av nye boliger, og det påvirker logistikken kraftig. Flere kunder vil derfor oppleve at vi endre hentedag for både restavfall og papiravfall.

Alle kunder oppfordres sterkt til å gå inn på denne siden for å se når sin nye hentedag blir for de ulike avfallstypene.
Beholder for papp, papir og kartong vil fortsatt bli hentet på onsdager, men vær obs! om evt endret uke.

15 nye, men erfarne sjåfører

Ved overtagelse av et område som er så stort blir det en del innkjøringsutfordringer. Vi er så heldige at flere av sjåførene blir med fra Norsk Gjenvinning og over til ROAF, på den måten ivaretar vi den viktige erfaringen med å håndtere de ulike adressene. Det blir for det meste kjentfolk som kommer til å kjøre i områdene. Men noen forsinkelser må påregnes grunnet nye ruter. Våre ansatte tømmer omtrent 500 beholdere per dag, å gjøre seg kjent med hvor hver enkelt beholder står og hvordan kjøre mest logisk, krever dager med øvelse.

Husk:

  • Pleier du trille frem beholder er det viktig at du setter den godt synlig for renovatøren
  • Beholderen skal stå maks 5 meter fra stoppepunkt.

Vanlig hentefrekvens, hver uke

ROAF har fått mye oppmerksomhet om representantskapsvedtaket om å innføre egen beholder til matavfall. Dette prosjektet er fortsatt i planleggingsfase, og er ikke en del av overtagelsen som skjer 1. september. Fra 1. september 2021 blir det de samme beholderne som kunden har i dag, og det blir samme hentefrekvens. Når ny beholder innføres vil alle kunder få god og tydelig informasjon om dette.

Oppsummering/Konsekvenser:

  • Beholder for mat og restavfall inkl. plast blir hentet hver uke.
  • Det blir ny hentedag for mange kunder.
  • Se oversikt over når vi henter på din adresse her.
  • Beholder for papp, papir og kartong blir fortsatt tømt på onsdag, en gang i måneden, men vært oppmerksom på evt ny uke.
  • Beholder skal stå maks fem meter fra stoppeveien, da unngår vi både tidsklemme, og arbeidsbelastning.

Spørsmål og svar

Når blir avfallet mitt hentet?
Følg denne lenken, skriv inn den egen adresse, så får du opp en oversikt over når vi tømmer beholder for restavfall og når vi tømmer beholder for papir.

Hva gjør jeg om dere ikke har hentet avfallet mitt?
Vi gjør vårt ytterste for å følge planen. Er det behodlere som har blitt oversett, gi ROAF beskjed på dette skjemaet.

Hvorfor bytter dere dag?
Det er stadig økning i antall innbyggere og husholdninger, det medfører mer avfall. Vi må derfor kontinuerlig endre ruter for å kjøre mest mulig optimalt. En bil kan ta med avfall for ca 500 beholdere i løpet av en dag.

Sjåføren setter ikke beholderen tilbake på plass
Våre sjåfører skal sette beholderen tilbake til utgangspunktet, så fremt det ikke er lenger enn fem meter fra stoppepunkt. En meter for deg- er fire for vår renovatør. (Vi går for å hente beholder, triller til bil, triller tilbake til standplass, går tilbake til bil) Er det mange slike i løpet av dagen, forsinkes ruta markant, samt at det er en ekstra arbeidsbelastning for vår ansatt.
Du kan gi beskjed til ROAF via dette skjema

Kan jeg få en fysisk hentekalender?
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke nettsiden, da den til enhver tid er oppdatert, tilfelle endringer. Men vi kan være behjelpelig med å sende den en papirkopi. Ta kontakt med kundesenteret, kundesenter@roaf.no