Bakgrunnen for at det nå innføres rødt nivå i denne delen av Enebakk er flere smittetilfeller den siste uken på Flateby.

Pr. nå er Hauglia barnehage stengt grunnet smitteutbrudd.  Flere elever og ansatte ved Hauglia skole, samt noen elever ved Stranden skole er i karantene. Foresatte og familiemedlemmer til elevene er i ventekarantene i påvente av prøvesvar hos sitt barn. 

Alle foresatte vil i løpet av søndag 21.03.2021 få informasjon fra sin barnehage eller skole om hvordan skoledagene blir i denne perioden.

Mvh  
Olav Gjesdahl Weng
kommunalsjef
Enebakk kommune
Lars Erik Fikke
smittevernlege
Enebakk kommune