Ansatte i avdeling for eiendom og kommunalteknikk jobber for tiden med røyktesting av avløpsnett i Enebakk kommune. Hensikten med røyktestingen er å avdekke hvor det kommer rentrøyktesting avløp CRPD - 2021.jpg vann inn på kloakken, altså vann som ikke hører hjemme der. Det opplyser avdelingsingeniør Tarje Nyberg Karlsen.

– Slikt vann kalles fremmedvann og er noe vi jobber med å redusere. Fremmedvann koster mye penger fordi vi bruker strøm til å pumpe det frem til renseanlegg, og kjemikalier til å rense avløpsvannet. Noen steder er det så mye fremmedvann at ledningsnett og pumpestasjoner ikke har nok kapasitet. Da kommer det urenset avløpsvann opp av kummer eller pumpestasjoner, sier Nyberg Karlsen.

Kildene til fremmedvann er mange, og de kan være vanskelige å finne. Når det regner kommer det veldig mye vann inn på avløpsnettet, og det skjer umiddelbart i noen områder av kommunen. Årsaken kan være at det er taknedløp som er koblet til kloakken, og røyktesting er en god metode for å finne slike feilkoblinger.

– Vi har en røykmaskin som bruker samme type røyk som brukes til konserter og andre arrangement. Med en kraftig vifte blåses røyken ned i rørene og den kommer ut av utette kummer, takrenner og andre steder. Alle hus skal ha såkalt lufting over tak. Når vi ser at røyken vi tester med kommer ut av små pipehatter på taket er det lufting over tak, og det er sånn det skal være. Lufting over tak reduserer kloakklukt i hus og sørger for at vannlåser virker som de skal, forklarer Nyberg Karlsen.

Hvis det kommer røyk fra taknedløp er det et tegn på at taknedløpet er koblet til kloakken, og det er ikke lov. Da blir huseier varslet og får beskjed om å heller la takvannet renne ut på terreng og ikke ned i avløpsnettet.

Metoden med røyktesting er effektiv, og store områder kan undersøkes i løpet av få timer. Røyken er ufarlig og lukter svært lite, men den er godt synlig.

– Enkelte røykvarslingssystemer kan bli utløst når vi tester på denne måten, men vi sender sms-varsling til beboerne i områdene noen dager før vi gjennomfører testen. I tillegg varsler vi brannvesenet før og etter test, slik at de er kjent med at vi utfører røyktesting i tilfelle noen skulle varsle brannvesenet når de ser røyken, sier Nyberg Karlsen.

(BILDETEKST: Røykmaskin blåser røyk ned i avløp. Foto: Tarje Nyberg Karlsen, Enebakk kommune)