Vi er inne i en tid hvor mange offentlige instanser er stengt, eller mindre tilgjengelig, blant annet helsestasjoner, barnehager, skoler og NAV-kontor. Dette er instanser som vanligvis oppdager vold og overgrep i nære relasjoner. Samtidig øker flere risikofaktorer for vold i hjemmet, slik som økonomiske- og helsemessige bekymringer. Familier skal minimere nærkontakter og holde seg på hjemmekontor. Det er også en oppfordring om ikke å belaste helsetjenesten. 

Der hvor hjemmet er det minst trygge stedet, kan dette få katastrofale følger! 

Romerike krisesenter er åpent hele julen, alle dager, og hele døgnet. Ring 66 93 23 10, for råd og veiledning. Vi har også et trygt og beskyttet botilbud for menn, kvinner og deres barn som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

Du finner mer informasjon på Romerike krisesenters nettsider, samt på Facebook: https://www.facebook.com/RomerikeKrisesenter/

 

Informasjonskampanje fra Bufdir

Bufdir har laget en informasjonskampanje om krisesentertilbudet, som inkluderer informasjonsfilmer oversatt til 13 språk. Du finner kampanjen her: Krisesentrene er åpne