Varsling om akutte hendelser vedrørende rovvilt utenom ordinær arbeidstid:

971 35 265

eller på e-post.

 

Rovviltansvarlig i Oslo og Akershus: Jan Huseklepp Wilberg

Rovviltkontakter i Oslo & Akershus

Navn og adresse Kontaktdetaljer Ansvarsområder / Kommuner
 

 

Johansen, Arnkjell
Sole alle 47, 1540 Vestby

917 44 700

Follokommunene og Oslo mot Østmarka.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sauge, Ole Kristian
Gromsrudveien 3, 1930 Aurskog

913 63 204

Akershus øst for Glomma, Lørenskog og Rælingen.