Med dette kunngjøres frist for innmelding av anlegg til den årlige rulleringen av anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Anlegg som skal meldes er prosjekter som krever en prioritering for å kunne søke spillemidler.

Frist for innmelding av anlegg er satt til 1. september 2020

Innmelding av anlegg gjøres til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk.

Vi ber om at innmeldingene merkes med saksnummer 2020/4660

Spørsmål kan rettes til Eivind Ekeli (eivind.ekeli@enebakk.kommune.no) eller på tlf.: 64 99 20 00