Med dette kunngjøres frist for innmelding av anlegg til den årlige rulleringen av anleggsprogram for anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Anlegg som skal meldes, er prosjekter som krever en prioritering for å kunne søke spillemidler.

Frist for innmelding av anlegg er satt til 15. september 2018

Innmelding av anlegg gjøres til postmottak@enebakk.kommune.no elelr til Enebakk kommune, Portmottak, 1912 Enebakk.

Vi ber om at innmeldingene merkes med saksnummer 2018/2400.
Spørsmål kan rettes til Eivind Ekeli eivind.ekeli@enebakk.kommune.no eller på telefon: 64 99 20 00.