Med dette kunngjøres frist for innmelding av anlegg til den årlige rulleringen av handlingsprogram for anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Anlegg som skal meldes er prosjekter som krever en prioritering for å kunne søke spillemidler.

FRIST FOR INNMELDING AV ANLEGG ER SATT TIL 15.MAI 2017.

Innmelding av anlegg gjøres til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk.
Vi ber om at innmeldingene merkes med saksnr 17/1542.

Spørsmål kan rettes til Jane Enersen på jane.enersen@enebakk.kommune.no eller på tlf: 64 99 20 00