Enebakk kommune ønsker flere innspill til den årlige rulleringen av handlingsprogrammet for anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi kunngjør med dette en siste endelig frist for mulighet til å sende inn forslag. Grunnen til at vi utlyser enda en gang er for å være helt sikker på at alle som ønsker å sende inn innspill til rulleringen av handlingsprogram får muligheten. Grunnet at dette tidligere er blitt utlyst så blir fristen forholdsvis kort.

FRIST FOR INNMEDLING AV ANLEGG ER SATT TIL 1. September 2017

Dette vil være en fin mulighet for idrettslag og foreninger til å få realisert sine prosjekter og få en prioritert med tanke på tildeling av spillemidler. Vi ber om at innspill blir merket med saksnummer 17/1542.

Innmelding av anlegg gjøres til postmottak@enebakk.kommune.no
eller til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk

Spørsmål kan rettes til Enebakk kommune /v Jane Enersen jane.enersen@enebakk.kommune.no
eller Eivind Ekeli Eivind.Ekeli@enebakk.kommune.no
eller på tlf: 64 99 20 00.