I dag starter arbeid med salting av kommunale grusveier. Saltingen er et støvbindende tiltak som reduserer mengden svevestøv som hvirvles opp i lufta. Alle grusveiene tas etter tur, opplyser driftsenheten i Enebakk kommune.